Firemní školení

Na základě našich zkušeností pomůžeme firmám při přípravě uceleného vzdělávání jejich zaměstnanců a s přípravou plánu jejich dalšího profesního růstu.

Firmy si mohou také vybrat z nabídky našich seminářů a sestavit si tak plán vzdělávání podle vlastního uvážení:


SEMINÁŘE V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

 1. Příprava projektu: vliv záměru na Životní prostředí (EIA/SEA)
 2. Vliv záměru na veřejné zdraví, problematika chemických látek
 3. Příprava projektu: ochrana krajiny, NATURA 2000
 4. Povodňové a havarijní plány, plán odpadového hospodářství
 5. Příprava projektu: problematika hluku a emisí
 6. Výklad stavebního zákona z pohledu životního prostředí

SEMINÁŘE V OBLASTI BEZPEČNOSTI PRÁCE:

 1. Bezpečnost práce na staveništi: práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 2. Bezpečnost práce na staveništi: zajištění zemních a výkopových prací
 3. Bezpečnost práce na staveništi: Koordinátor BOZP a plán BOZP
 4. Komunikační dovednosti na staveništi
 5. Výklad stavebního zákona z pohledu bezpečnosti práce
 6. Základy 1. pomoci
 7. Šetření pracovního úrazu, pojišťování
 8. Požární ochrana
 9. Zákoník práce 262/2006 Sb. 

 


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS