Zkouška Prevence rizik v BOZP


Společnost Arrano Group s.r.o. dříve Ecological Consulting a.s. získala jako první subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů na dobu 3 let. Dne 18.2.2010 MPSV udělilo společnosti Ecological Consulting a.s. prodloužení akreditace zkoušek z odborné způsobilosti na dobu 10-ti let. AKREDITACE MPSV k nahlédnutí zde.

CENA ZKOUŠKY: 8.800Kč (včetně DPH)

CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY PO 5 TI LETECH: 6.500 Kč (včetně DPH)

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY: 8 osob

TERMÍNY ZKOUŠEK OLOMOUC 2019:
adresa konání Střední novosadská 7/10, 779 00 OLOMOUC

 

18. ledna 2019
22. února 2019
29. března 2019
26. dubna 2019
31. května 2019
28. června 2019
26. července 2019
30. srpna 2019
27. září 2019
25. října 2019
29. listopadu 2019
13. prosince 2019

 

ODBORNÝ GARANT ZKOUŠKY:Ing. Petr Kopečný


KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

PŘIHLÁŠKY:

k jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky, součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na zkoušce dle zákona č. 309/2006 Sb.:

POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou

  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. VZOR POTVRZENÉ PRAXE ZDE


Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [§ 10 odst. 1 písm. a), b) zákona č. 309/2006 Sb.]


ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání:

 

Platba:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS