Zkouška Koordinátor BOZP na staveništi


Společnost Arrano Group s.r.o. dříve Ecological Consulting a.s. získala jako první subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů na dobu 3 let. Dne 18.2.2010 MPSV udělilo společnosti Ecological Consulting a.s. prodloužení akreditace zkoušek z odborné způsobilosti na dobu 10-ti let. AKREDITACE MPSV k nahlédnutí zde.

CENA ZKOUŠKY: 10.800Kč (včetně DPH)

CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY PO 5 TI LETECH: 7.000 Kč (včetně DPH)

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY: 8 osob

TERMÍNY ZKOUŠEK OLOMOUC 2018:
adresa konání Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc


26. ledna 2018
23. února 2018
29. března 2018
26. dubna 2018
25. května 2018
28. června 2018
27. července 2018
31. srpna 2018
27. září 2018
26. října 2018
30. listopadu 2018
14. prosince 2018

ODBORNÝ GARANT ZKOUŠKY: Ing. Petr Kopečný

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT NA ZKOUŠKU:

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

 

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:


K jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky, součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na zkoušce dle zákona č. 309/2006 Sb.


POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření. VZOR POTVRZENÉ PRAXE ZDE

 Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě či realizaci staveb.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání: 

 

Platba:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS