Zkouška Koordinátor BOZP na staveništi


Společnost Arrano Group s.r.o. dříve Ecological Consulting a.s. získala jako první subjekt v České republice od Ministerstva práce a sociálních věcí akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. a prováděcích předpisů na dobu 3 let. Dne 18.2.2010 MPSV udělilo společnosti Ecological Consulting a.s. prodloužení akreditace zkoušek z odborné způsobilosti na dobu 10-ti let. AKREDITACE MPSV k nahlédnutí zde.

CENA ZKOUŠKY: 10.800Kč (včetně DPH)

CENA PERIODICKÉ ZKOUŠKY PO 5 TI LETECH: 7.000 Kč (včetně DPH)

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ ZKOUŠKY: 8 osob

TERMÍNY ZKOUŠEK OLOMOUC 2017:
adresa konání Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc


21. dubna
25. května 2017

30. června 2017
28. července 2017
25. srpna 2017
29. září 2017
27. října 2017

24. listopadu 2017
13. prosince 2017

 

 ODBORNÝ GARANT ZKOUŠKY: Ing. Petr Kopečný

 

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT NA ZKOUŠKU:

Zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může vykonat každá osoba, která podá stanoveným způsobem držiteli akreditace závaznou přihlášku, splní předepsané kvalifikační předpoklady a uhradí stanovený poplatek.

 

PŘIHLÁŠKY KE ZKOUŠCE:


K jednotlivým termínům je nutno zaslat nejpozději 21 dní před termínem konání zkoušky, součástí přihlášky je i písemné doložení potřebných kvalifikačních předpokladů pro účast na zkoušce dle zákona č. 309/2006 Sb.


POŽADAVKY NA UCHAZEČE:

  1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo vysokoškolské vzdělání technického zaměření
  2. odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v bodě č. 1 nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání stavebního zaměření. VZOR POTVRZENÉ PRAXE ZDE

 Za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávaná při přípravě či realizaci staveb.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Místo konání: 

 

Platba:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS