VZDĚLÁVÁNÍ V BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je obecně upravena Zákoníkem práce (Zákon č. 262/2006 ve znění platných předpisů). Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům. Mezi základní povinnosti každého pracovníka podniku, povinností managementu je dosáhnout norem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou vyžadovány zákonem.

Zákon č. 309/2006 Sb. stanovuje požadavky na odbornou způsobilost osob pověřených u zaměstnavatele k zajištění a provádění úkolů v oblasti BOZP se zaměřením na hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života.

Naše společnost získala jako 1. v České republice akreditaci od MPSV dle zákona č. 309/2006 Sb. k provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi a následně akreditaci k provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP.

Kromě zkoušek z odborné způsobilosti pro Vás pořádáme přípravné kurzy, které Vám pomůžou připravit se ke zkouškám z odborné způsobilosti. Aktualizují Vaše znalosti o právních předpisech, naučí Vás zpracovávat plán BOZP a máte možnost konzultovat praktické zkušenosti z odborníky.

Předností našich přípravný kurzů je zastoupení lektorů, kteří jsou koordinátory BOZP na staveništi a osobami odborně způsobilými v prevenci rizik. Mohou Vám tedy nabídnout praktické zkušenosti z oboru, který denně vykonávají.


PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO KOORDINÁTORY BOZP NA STAVENIŠTI:

Celoživotní vzdělávání je v dnešní době populární formou získávání nejnovějších informací, doplňováním a rozšiřováním dosavadních znalostí. Vzdělávání koordinátorů je dosud jednorázovým procesem, který končí získáním zkoušky z odborné způsobilosti, a proto pro koordinátory BOZP připravujeme každý rok plán vzdělávání. Jedná se o semináře zaměřené na problematiku BOZP na staveništi, které budou přinášet nové poznatky z praxe a rozvíjet odbornou úroveň osob odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

 

 


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS