Vzdělávání

Školení, kurzy, semináře a další vzdělávací akce jsou dnes neodmyslitelnou součástí rozvoje lidských zdrojů ve všech oblastech lidského počínání.

Společnost Arrano Group s.r.o. se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce.

V oblasti BOZP pořádáme semináře, přípravné kurzy a zkoušky z odborné způsobilosti.

Cílem odborné přípravy je vybavit absolventy kurzu takovými teoretickými poznatky, praktickými dovednostmi a zkušenostmi, aby byli schopni vykonávat praxi osob odborně způsobilých v prevenci rizik a činnost koordinátor BOZP na stavbách a byli tudíž kvalifikovaně připravenými odborníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V oblasti životního prostředí pořádáme odborné semináře, neboť problematika životního prostředí klade velké požadavky na informovanost a osvětu v této oblasti.


Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávání Vzdělávání
Přípravný kurz:
Koordinátor BOZP

Zkouška:
Koordinátor BOZP

Přípravný kurz:
Prevence rizik

Zkouška:
Prevence rizik

Vzdělávání Vzdělávání    
Rekvalifikační kurz:
Podnikový ekolog
Semináře
BOZP a ŽP
   

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS