TECHNIK BOZP – osoba odborně způsobilá v prevenci rizik

V oblasti činnosti technika BOZP podle Zákoníku práce a požadavků zadávající společnosti, s přihlédnutím na specifika jejich činností, působíme jako externí dodavatel komplexních nebo dílčích služeb.

Zákoník práce uvádí: „Zaměstnavatel je povinen provádět úkony v prevenci rizik, tyto úkoly zajišťuje především svým odborně způsobilým zaměstnancem. Nemá-li odborně způsobilého zaměstnance a není-li sám odborně způsobilý, je povinen zajistit provádění úkolů v prevenci rizik prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby.“

Bezpečnostní technik v ČR 

Zajišťujeme:


Provádí:


Vede dokumentaci:

Bezpečnostní technik na zahraničních projektech

 

Zajišťujeme:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS