Požární ochrana

Požární ochrana je stejně jako ochrana zdraví na pracovištích důležitou složkou pro fungování každé organizace. Její zajištění je dáno řadou legislativních norem a vyžaduje důkladnou znalost této problematiky. Naše společnost zajišťuje jak komplexní řešení požární ochrany, tak dílčí služby v jednotlivých oblastech.


V oblasti požární ochrany poskytujeme:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS