Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblast, které se aktivně věnuje společnost od roku 2004. Vzhledem k tomu, že je tato problematika značně obsáhlá, zaměřili jsme se na několik stěžejních činností, které svým klientům poskytujeme.

Svým klientům zde nabízíme odborné zázemí našich specializovaných pracovníků, kteří dokáží ať už individuálně nebo v týmu řešit složitou problematiku zajištění BOZP u našich klientů a to buďto jako komplexní službu nebo v smluvním rozsahu.

Zaměřujeme se zejména na činnosti, které vyplývají z platné legislativy, ale rovněž na činnosti, které přesahují její rámec.


BOZP zajišťujeme především v těchto oblastech:

Služby Plán BOZP Služby Služby
Koordinátor
BOZP


Plán BOZP


Audit dokumentace


Technik BOZP


Služby Služby Služby Služby
Poradenství
v BOZP
Požární ochrana Vzdělávání
v BOZP
Reference

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS