Audit dokumentace BOZP

Platná legislativa ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Tyto povinnosti jsou velmi často uváděny napříč různými zákony, nařízeními a vyhláškami a je pro laika velmi problematické se v těchto povinnostech zorientovat.

Jednotlivé úkony a povinnosti je nutno svěřit kvalifikované osobě, která je zodpovědná za jejich naplňování. Tato osoba může být zaměstnancem společnosti, ale ve většině případů se jedná o externí subjekt, který s mnohem nižšími náklady dokáže věcně a efektivně problematiku BOZP ve společnosti řešit.INTERNÍ AUDIT DOKUMENTACE A SYSTÉMU BOZP

Pro seznámení stavu BOZP v organizaci je nutné prošetřit stávající stav organizace a dokumentace BOZP. V rámci této činnosti zajišťujeme odborně provedenou revizi stávajícího naplňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu v souladu s platnou legislativou.

Naši specialisté provedou interní audit stávajícího systému a dokumentace, upozorní na případné nedostatky a navrhnou jak provést nápravu, případně systém v budoucnu zjednodušit a zefektivnit.

Na základě výsledku interního auditu zajišťujeme službu Technik BOZP a to podle dohody v plném rozsahu nebo pouze v dílčích činnostech (vytvoření směrnic, doplnění dokumentace, apod.) nebo jako komplexní outsourcingovou službu.

 

VYBRANÉ REFERENCE

Technické služby města Olomouce

MJM Litovel

Starez Sport

Dopravoprojekt Brno


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS