Služby

SLUŽBY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Odborná práce v oblasti životního prostředí je doplňkovou činností společnosti Arrano Group s.r.o., kdy tyto služby dodáváme především jako kompletní balík pro investora včetně BOZP na staveništi. V jednom balíčku dodáváme na dopravních stavbách: technika BOZP, terénního ekologa, meření hluku, nezávislé posouzení bezpečnosti na železnici, havarijní a povodňové plány.

Na zpracování jednotlivých projektů se podílí řada specialistů, kteří v rámci svých odborností dokáží dané téma zpracovat komplexně ze všech stran. Kvalita našich výstupů je kromě odborného zázemí posílená technickým a administrativním zázemím, do kterého společnost trvale investuje značné prostředky.


SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je oblast, které se aktivně věnuje společnost Arrano Group s.r.o. od roku 200ž. Vzhledem k tomu, že je tato problematika značně obsáhlá, zaměřili jsme se na několik stěžejních činností, které svým klientům poskytujeme.

Svým klientům zde nabízíme odborné zázemí našich specializovaných pracovníků, kteří dokáží ať už individuálně nebo v týmu řešit složitou problematiku zajištění BOZP u našich klientů a to buďto jako komplexní službu nebo v smluvním rozsahu. Zaměřujeme se zejména na činnosti, které vyplývají z platné legislativy, ale rovněž na činnosti, které přesahují její rámec.


SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ

Školení, kurzy, semináře a další vzdělávací akce jsou dnes neodmyslitelnou součástí rozvoje lidských zdrojů ve všech oblastech lidského počínání. Společnost Arrano Group s.r.o. se zaměřujeme na vzdělávání v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce. Pořádáme semináře, přípravné kurzy, ale i zkoušky z odborné způsobilosti.
ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS