Naše reference

 

Připravili jsme pro Vás reference našich klientů. Vzhledem k rozdělení společnosti Ecological Consulting a.s. jsou všechny reference v oblasti bezpečnosti práce ponechány nové společnosti ARRANO GROUP s.r.o.

Ukázku staveb, na kterých jsme se podíleli, naleznete v sekci  FOTODOKUMENTACEREFERENCE ZAKÁZEK BEZPEČNOST PRÁCE

AMCO spol. s r.o.
Výrobní závod Nošovice, VŠ koleje Frýdek-Místek
V referencích 2 projekty.
reference pdf »

Arch.Design, s.r.o.
Rekonstrukce haly Rondo v Brně.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

EUROGEMA CZ, a. s.
Komerční a bytová výstavba Olomouc.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Fakultní nemocnice Olomouc
Příprava rekonstrukce hlavní budovy – kliniky nukleární medicíny
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

F-Munitor, s.r.o.
Projekt demolice 1. etapy Rokycanova Olomouc
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Galerie Šantovka s.r.o.
Výstavba obchodního centra Galerie Šantovka, Olomouc
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

GOLF AREA a.s.
Výstavba infrastruktury golfového hřiště.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Hill's Pet Nutrition Manufacturing, s.r.o.
Výstavba výrobního závodu.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Hyundai Glovis Czech Republic s.r.o.
Výstavba výrobního objektu.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
Výstavba výrobního areálu Nošovice
V referencích přes 3 projekty.
reference pdf »

Jihomoravský kraj
Výstavba a rekonstrukce silniční sítě spadající do správy jihomoravského kraje, výstavba pozemních staveb.
V referencích přes 3 projekty.
reference pdf »

Kapsch BusinessCom s.r.o.
Výstavba doprovodné infrastruktury dálniční sítě.
V referencích přes 3 projekty.
reference pdf »

Metrostav Invest Ostrava s.r.o.
Výstavba pozemních staveb.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »


Městys Náměšť na Hané
Výstavba infrastruktury.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Ministerstvo vnitra České republiky
Rekonstrukce pozemních staveb ve správě MVČR.
V referencích přes 9 projektů.
reference pdf »

Mobis Automotive Czech s.r.o.
Výstavba výrobního objektu v průmyslovém parku Nošovice
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Montáže Přerov a.s.
Činnost technika BOZP a PO pro výrobní závod.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Činnost technika BOZP a PO pro výrobní závody.
V referencích 2 projekty.
reference pdf »

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Výstavba technické infrastruktury.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce pozemních staveb
V referencích 2 projekty.
reference pdf »

norman rourke pryme s.r.o.
Výstavba obchodní a administrativní stavby.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

OHL ŽS, a.s.
Stavby silniční sítě.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Olomouc city center, a.s.
Výstavba objektu developera CPI.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Olomoucký kraj
Výstavba a rekonstrukce silniční sítě a pozemních staveb spadajících do správy Olomouckého kraje.
V referencích přes 9 projektů.
reference pdf »

Plzeňský kraj
Výstavba budovy pro zdravotní záchrannou službu.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

REMIT s.r.o.
Činnost technika BOZP a PO pro výrobní závod.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výstavba a rekonstrukce silniční sítě spadající do správy ŘSD ČR
V referencích přes 16 projektů.
reference pdf »

Skanska a.s.
Výstavba a rekonstrukce železniční a silniční sítě v ČR a Polsku.
V referencích přes 10 projektů.
reference pdf »

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Výstavba a rekonstrukce železniční sítě spadající do správy SŽDC
V referencích přes 10 projektů.
reference pdf »

Státní úřad inspekce práce
Rekonstrukce budovy úřadu v Ostravě.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Statutární město Olomouc
Výstavba a rekonstrukce silniční a železniční sítě, pozemních staveb a sítí technické infrastruktury.
V referencích přes 7 projektů.
reference pdf »

Stavoprojekt Olomouc a.s.
Výstavba pozemních staveb
V referencích přes 3 projekty.
reference pdf »

UniCall Communication Group, s.r.o.
Činnost technika BOZP a PO pro výrobní závod.
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

Univerzita Palackého v Olomouci
Výstavba a rekonstrukce pozemních staveb.
V referencích přes 4 projekty.
reference pdf »


REFERENCE ZAKÁZEK TECHNICKÝ DOZOR STAVEB

Olomoucký kraj
Výstavba a rekonstrukce silniční sítě spadajících do správy Olomouckého kraje.
V referencích přes 6 projektů.
reference pdf »

Moravskoslezský kraj
Rekonstrukce pozemních staveb
V referencích 1 projekt.
reference pdf »

 


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS