Politika společnosti

Politika společnosti vyjadřuje stanovisko vrcholového vedení, že řízení kvality, ochrany životního prostředí a prevence vzniku úrazů či poškození zdraví je neoddělitelnou součástí řízení společnosti. Jedině trvalé a systematické plnění právních požadavků a očekávání zákazníků zabezpečí jejich důvěru v poskytované produkty.

Politika společnosti stanovuje základní principy a cíle k dosažení spokojenosti zákazníků prostřednictvím vysoké kvality produktů, realizovaných s citlivým přístupem k našemu životnímu prostředí:


Politika společnosti je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení společnosti bude trvale prověřovat efektivnost všech opatření k dosažení stanovených cílů a minimálně jedenkrát ročně provede přezkoumání systémů managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS