Osvědčení a odborné způsobilosti

Společnost ARRANO GROUP s.r.o. je odborné pracoviště, jehož produkty je specializovaná a odborná činnost jejich pracovníků. Náš tým je dlouhodobě budován s ohledem na vysoké požadavky našich zákazníků a náročnost procesů při realizaci jejich zakázek.

Pracovníci jednotlivých úseků neustále pracují na zvyšování své kvalifikace tak, aby měli nejnovější poznatky ke své specializaci a legislativě, která se k jejich činností vztahuje.

Naším společným zájmem je vysoká odbornost a profesionalita každého z nás. Oprávnění v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS