Fotodokumentace realizovaných zakázek

Aliacem-ASAMER Lukavac MC1


ZAHRANIČNÍ PROJEKT

Fabrika cementa Lukavac d.d. je předním výrobcem portlandského cementu v Bosně a Hercegovině. V privatizačním procesu v říjnu 2001 se cementárna Lukavac - FCL stala členem renomované obchodní skupiny Asamer z Rakouska. Díky postoji a závazku k ochraně životního prostředí, získala továrna titul "Zelená cementárna", který je založen na ISO 9001: 2008 a ISO 14001: 2004, v souladu s nejlepšími evropskými postupy a standardy. Třetí investiční fáze (2013 - 2017) o celkové hodnotě více než 25 milionů významně přispěla ke zlepšení efektivity výroby, bezpečnosti a zlepšení stávajících enviromentálních indikátorů. V rámci této fáze proběhl i projekt s názvem "Demontáž a montáž kalcinátoru a TAD potrubí", kde jsme vykonávali činnost technika BOZP.

Fotogalerie:

Zvýšení traťové rychlosti v úseku Říkonín – Vlkov u Tišnova


Předmětem projektu je realizace stavebních úprav pro zvýšení traťové rychlosti a tím i kapacity (propustnosti) dvoukolejné železniční trati Brno - Havlíčkův Brod v mezistaničním úseku Říkonín - Vlkov u Tišnova v délce 10,7 km, žst. Říkonín a zastávky Níhov. Začátek rekonstrukce kolejí je v km 38,556 981 (začátek stavby v žkm 38,300). Konec rekonstrukce kolejí je v km 48,491 196 (konec stavby v žkm 49,000). 

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi. 

Fotogalerie:

I/37 Sklené nad Oslavou, obchvat


Silnice I/37 tvoří jednu z hlavních spojnic Pardubického kraje s Brnem a jeho okolím. V úseku mezi Žďárem nad Sázavou a napojením na dálnici D1 u Velké Bíteše však komunikace vykazuje řadu dopravních závad při průjezdu obcemi, jako je právě Sklené nad Oslavou. Silniční obchvat pomůže plynulosti a zrychlení dopravy na silnici I/37 a přispěje ke zlepšení životního prostředí v obci. 

Délka: 2082 m, kategorie: S 9,5/80, plocha vozovek: 21 076 m2, počet stavebních objektů: 55
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. 

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi. 

Fotogalerie:Ke stažení:
D1 Modernizace – úsek 15, EXIT 112 JIHLAVA – EXIT 119 Velký Beranov


Předmětem projektu je modernizace dálnice D1 v úseku Jihlava - Velký Beranov (km 113,320 - 119,300) v délce 5,980 km. Vlastní modernizace spočívá v rozšíření na kategorii D 28, resp. 2 jízdní pásy o šířce zpevnění 11,5 m a zlepšení stavebně technického stavu dálnice. Tyto úpravy přispějí k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na této značně zatížené komunikaci a rovněž i k oddálení běžných oprav. 

Zajišťujeme zde činnost Bezpečnostního technika (odborně způsobilou osobu v prevenci rizik).

Délka: 5980 m (km 113,320-119,300), kategorie: D 28/120, plocha vozovek: 184 184 m2,  počet stavebních objektů: 28
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, s.r.o. + FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. + BT Beton - Technik GmbH

Fotogalerie:Ke stažení:
Rozšíření spol. MAIER CZ, s.r.o. SO 02 Skladová hala


Projekt řeší výstavbu nového halového objektu, který bude sloužit jako sklad pro výrobní proces společnosti Maier CZ s.r.o. Vnitřní dispozice haly jsou rozděleny na lakovnu a lisovnu, kde momentálně probíhají práce na instalaci výrobního technologického vybavení, úprava ŽB skeletu, stavební úpravy podlahy, stavební úpravy dispozic, rozšíření technického vybavení, nové energetické zdroje, nové vyhrazené zařízení a jiné úpravy. 

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

Silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část


V březnu 2017 jsme zahájili činnost Koordinátora BOZP pro Ředitelství silnic a dálnic na stavbě "Silnice I/11 Opava, severní obchvat - východní část". Silnice I/11 tvoří důležitou silniční tepnu Moravskoslezského kraje, proto bylo rozhodnuto ji zkapacitnit. Silnice I/11 spolu se silnicí I/57 tvoří větev tzv. Slezský kříž vedoucí v trase Polsko-Bartultovice-Krnov-Opava-Havířov-Třinec-Jablunkov-Slovensko. 

Délka: 1 627 m, kategorie: S 11,5/80; S 24,5/100, plocha vozovek I/11: 15 978 m2, počet stavebních objektů: 91
Zhotovitel: Společnost MS + K + IDS OPAVA, severní obchvat - východní část. 


Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:Ke stažení:
Revitalizace trati Okříšky - Zastávka u Brna


Jedná se o revitalizaci celostátní železniční trati č. 240 Střelice - Okříšky v úseku žst. Zastávka u Brna - zšt. Krahulova o délce cca 45,6 km. Realizace stavby zahrnuje rekonstrukci zastávek Vysoké Popovice, Vladislav zastávka, Třebíč-Borovina a rekonstrukci žst. Třebíč, rekonstrukci vybraných mostních objektů, zřízení nových nástupištních přístřešků, nové traťové zabezpečovací zařízení a nové staniční zabezpečovací zařízení, úpravu geometrické polohy koleje a zvýšení nedostatku převýšení. Cílem revitalizace je především zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob a přepravních časů vlivem rekonstrukce železničních stanic a zastávek, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupištních přístřešků a zvýšení bezpečnosti provozu novým moderním zabezpečovacím zařízením.

Vykonáváme zde technickou pomoc investora. 

Fotogalerie:

Kontejnerové překladiště Paskov – III.etapa


Terminál v Paskově patří mezi nejvýznamnější otevřené překladiště kombinované dopravy ve střední Evropě. Je napojen na velké evropské přístavy, jako jsou Hamburk, Rotterdam, Bremenhaven, Koper nebo Terst a na důležité vnitrozemské dopravní uzly. Aktuálně probíhá na terminálu Paskov III. etapa modernizace. V rámci III. etapy je naplánováno do roku 2018 terminál rozšířit o dalších 40 tisíc metrů čtverečních, čímž se jeho kapacita zdvojnásobí na 4800 TEU. Po dokončení této fáze modernizace bude mít překladiště celkovou rozlohu 71 tisíc metrů čtverečních. Vzniknou zde dvě nové koleje, každá v délce 350 metrů, parkovací plocha pro 40 tahačů, napojení pro chladicí kontejnery a speciální místo pro kontejnery s nebezpečným zbožím. To si vyžádá i výstavby nového řídícího střediska pro dispečink.


Vykonáváme zde činnost koordinátora BOZP a technický dozor stavby.

Fotogalerie:

SÚS JMK Tasovice


Zateplení objektu Správy a údržby silnic v Tasovicích je součástí projektu revitalizace budov SÚS Blansko. Jedná se o nadzemní dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu sloužící jako administrativní budova. Zateplen byl obvodový plášť, strop pod podkrovím a soklové zdivo.


Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

SÚS JMK Blansko


Zateplení objektu Správy a údržby silnic v Boskovicích je součástí projektu revitalizace budov SÚS Blansko. Jedná se o nadzemní dvoupodlažní objekt obdélníkového půdorysu sloužící jako administrativní budova a zázemí pracovníků.


Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

REKONSTRUKCE POVRCHŮ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


Celková rekonstrukce náměstí včetně mobiliáře, výstavba nové kašny, obnovení studny nalezené archeology při výstavbě a výstavba nových parkovacích míst.

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

VESELÍ NAD MORAVOU - MOST EV.Č. 54-023


Jednopolový obloukový most se spodní mostovkou a podélným táhlem přemosťuje odlehčovací rameno řeky Moravy. Podél jedné strany mostu je po ocelové lávce vedena cyklistická stezka. Oprava mostu spočívala v kompletní demolici a následné výstavbě nové nosné konstrukce.

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HISTORICKÉM JÁDRU MĚSTA UNIČOVA


V návaznosti na úpravu ploch náměstí TGM a Olomoucké ulice došlo k rekonstrukci přilehlých komunikací. Důvodem rekonstrukce byl špatný technický stav chodníků a silnic, jejich nesoulad s normami ČSN a legislativou, rekultivace městské zeleně a rozšíření mobiliáře sloužící veřejnosti. Výsledkem je významné zkvalitnění veřejného prostoru.


Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZÁLOŽNA CREDITAS


Na třídě Svobody v centru Olomouce prochází zásadní rekonstrukcí administrativní budova ze 70. let 20. století. Vnitřní dispozice i vzhled objektu se mění v moderní a reprezentativní sídlo záložny Creditas, které velmi dobře zapadne do okolní historické zástavby.

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

NOVÁ TRAŤ ÚSTÍ NAD ORLICÍ - CHOCEŃ


Cílem stavby "Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať" je především zvýšení rychlosti na 160 km/h a výhledové zvýšení rychlosti až na 200 km/h bez úpravy trasy a rozhodujících stavebních objektů. Realizací stavby "Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať" vznikne spojitý úsek s rychlostí 160 km/h délky 45,5 km od ŽST Ústí nad Orlicí do ŽST Pardubice. Pro soupravy s naklápěcí technikou bude možné využít úsek s rychlostí 160 km/h délky až 52,4 km po realizaci stavby Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí. Zkrácením jízdních dob u dálkové železniční dopravy se zvýší konkurenceschopnost železniční dopravy.


 Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

OPTIMALIZACE TRATI BUBENEČ- HOLEŠOVICE


Optimalizace této trati je důležitým evropským projektem v oblasti železničního stavitelství, proto se na jeho spolufinancování podílí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zhotovitelem díla je Sdružení Bubeneč – Holešovice, jehož účastníky jsou společnosti Metrostav a. s. (vedoucí sdružení) a Subterra a. s. Modernizovaný úsek trati má délku 4,465 km a prochází chráněným územím přírodních památek Pecka a Královská obora (Stromovka). Přípravné práce byly zahájeny v lednu 2013 a kompletní dokončení celé stavby je plánováno na únor 2015.

Vykonáváme zde činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

BIOCEV VE VESTCI U PRAHY


Vědecké centrum světové úrovně vyrůstá ve Vestci u Prahy. Jeho základní kámen slavnostně položili vědci a politici V ŘÍJNU 2013. Biotechnologické pracoviště Akademie věd a Univerzity Karlovy se bude zabývat především biomedicínou a bioinženýrstvím. Projekt za téměř tři miliardy korun, který z větší části financuje Evropská unie, spojuje šest ústavů Akademie věd a dvě fakulty Univerzity Karlovy. 

Vykonáváme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

INTENZIFIKACE ČOV NÁKLO


Jedná se o rekonstrukci čistírny odpadních vod pro obec Náklo v současném areálu ČOV. Rekonstrukce se bude týkat přeložek el.vedení, kanalizace a vody, výstavba kalolisovny pro odpady. Celková rekonstrukce se bude provádět za provozu staré ČOV. 


Vykonáváme činnost Koordinátora BOZP na staveništi

Fotogalerie:

OSTRAVA - PRODLOUŽENÁ RUDNÁ


Předmětem stavby je pokračování silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Počátek stavby je téměř na stávající dvoupruhové silnici I/11 v blízkosti obce Plesná a K rásné Pole a navazuje na následující stavbu (I/11 Mokré Lazce–hranice okresů Opava/Ostrava), a to přibližně v prostoru křižovatky stávající I/11 se silnicí III /46615.


Vykonáváme činnost Koordinátora BOZP na staveništi

Fotogalerie:

GALERIE ŠANTOVKA OLOMOUC


Lokalita multifunkčního areálu Šantovka se nachází v samotném srdci hanácké metropole. Na pozemcích bývalého továrního areálu Milo Olomouc o celkové rozloze téměř 11 ha vznikne v několika fázích nová městská čtvrť. První fázi celkové revitalizace bude představovat nákupní Galerie Šantovka. V jižní části území pak naváže výstavba moderních rezidenčních objektů o více než 500 bytech středního a vyššího standardu. Třetí etapu rozvoje představuje výstavba administrativního komplexu a dalších objektů rezidenční a smíšené funkce.


Vykonáváme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

OBCHVAT MĚSTA JAVORNÍKA


Ředitelství silnic a dálnic zprovozňuje nový obchvat města Javorníka na silnici I/60, který vyvede tranzitní dopravu mimo historické jádro a stísněnou zástavbu města. Stavba v plné míře zajistí dopravní obslužnost, zvýší bezpečnost dopravy, protože vede převážně mimo zastavěné území.Stavba silnice I/60 Javorník – obchvat navazuje na nově budovanou část přeložky silnice I/60 od státní hranice s Polskem s průtahem obcí Bílý Potok s ukončením v oblasti křižovatky se silnicí III/4551 na Bílou Vodu. Napojením na hraniční přechod Bílý Potok – Paczkow s nepřetržitým provozem a odbavováním nákladních vozidel do celkové hmotnosti 12 tun nabývá stavba mezinárodního významu.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

STAVBA MOSTU MIROŠOV


Předmětem plnění zakázky je zhotovení stavby dvou mostů na silnici III/36042 u obce Mirošov. Jedná se o most ev.č.36042-1 a most ev.č.36042-3, kde stávající mostní objekty budou nahrazeny mosty novými. Rozsah prací je stanoven pro každý most samostatně. Pro stavbu „Ml/36042 Mirošovmost ev.č.36042-1", je specifikován projektovou dokumentací ve stupni DSP+ZDS zpracovanou firmou Dosting spol. s r.o., (stavba neobsahuje stavební objekty).


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

OPTIMALIZACE TRATI BRNO - HAVLÍČKŮV BRODSnaha snížit hlučnost a zvýšit rychlost a bezpečnost železniční dopravy byly hlavními důvody pro zahájení rekonstrukce druhé koleje na trati Brno – Havlíčkův Brod mezi stanicemi Tišnov a Říkonín. Průběh rekonstrukce dnes zhodnotili zástupci investora – Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, zhotovitele i dalších zainteresovaných stran na jednání v železniční stanici Tišnov.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.


Fotogalerie:

VÝMĚNA OKEN A ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ OIP BRNO


Předměntem zakázky bylo provedení stavebních prací na budově OIP v Brně. Stavební práce spočívaly zejména v zateplení fasády a výměny výplní otvorů.

Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

BUDOWA S8 WROCLAW


Projekt obejmuje zaprojektowanie i wykonanie drogi ekspresowej S-8 na dwóch odcinkach: ETAP II : od węzła "Cieśle" w km 29+800 do węzła "Syców Wschód" w km 54+910. Projekt obejmuje w szczególności opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i realizację robót opisanych w zakresie prac. Data zakończenia: ETAP II: 26.05.2012 r.


Zajišťujeme činnost Bezpečnostního technika (odborně způsobilé osoby v prevenci rizik)

Fotogalerie:

OPTIMALIZACE TRATI BYSTŘICE NAD OLŠÍ - ĆESKÝ TĚŠÍN


Po rekonstrukci bude možné zvýšit traťovou rychlost až na 160km/h.Přestavbou prochází železniční zastávka Vendryně, kde vyroste nové nástupiště s vyšší polohou pro pohodlný nástup a výstup cestujících. Toto nové nástupiště bude oproti původnímu posunuto cca 85 m směrem k Třinci. Stávající železniční přejezd bude přeložen o cca 100 metrů směrem k Třinci. V úseku vznikne zcela nová zastávka Třinec – Lyžbice naproti náměstí T. G. Masaryka. Na tuto zastávku finančně přispěla a.s. České dráhy a město částkou 16 mil. Kč.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN ZBIROH


Zbiroh, 27. března 2009 – Vyšší traťová rychlost 120-130 km/h pro klasické soupravy a 150-160 km/h pro jednotky s naklápěcí skříní (v místech, kde jsou již uplatněny prvky modernizace) a pohodlnější přístup k vlakům ve všech stanicích a zastávkách – to a ještě mnohem více přinese stavba Optimalizace trati Beroun - Zbiroh na trati Praha–Plzeň. Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 m – z toho přeložky jsou v délce 7 510 m. V kilometráži trati se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347. Na novém tělese budou zvětšeny poloměry oblouků pro navrhovanou rychlost 120 km/hod. Součástí stavby je také tunelový úsek budovaný z otevřené jámy. Délka tunelu bude 324 m.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SVATÉ ANNY


Fakultní nemocnice u svaté Anny se připravuje na zprovoznění první části Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC). Stavbaři letos dokončili hrubou stavbu komplexu a osadili ji okny. Na příští rok plánují montáž rozvodů, dokončení fasád, interiérů a instalaci zdravotnických přístrojů. Centrum výzkumu je stěžejním rozvojovým záměrem nemocnice. Mezinárodní týmy vědců a lékařů v něm mají pracovat na nových metodách léčby chorob, na které umírá na světě nejvíce lidí. Objekt pro výzkumníky se bude stavět ve dvou fázích. Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně má v budoucnu zaměstnat asi 150 vědců. Dalších asi 300 mediků a lékařských doktorandů by mělo jen do roku 2015 díky projektu absolvovat různé kurzy a stáže.


Zajišťujeme činnost Bezpečnostního technika (odborně způsobilé osoby v prevenci rizik).

Fotogalerie:

OPTIMALIZACE TRATI BEROUN - ZBIROH


Projekt Optimalizace trati Beroun – Zbiroh, který je součástí západní větve III. tranzitního železničního koridoru a zároveň evropského železničního koridoru Paříž – Frankfurt nad M. - Cheb – Plzeň – Praha – Ostrava – Žilina – Košice – Lvov, byl zahájen přípravnými pracemi již minulý rok v říjnu. Přestavba úseku, která namátkou zahrnuje i rekonstrukci dvou stanic a čtyř zastávek, v nichž budou vybudovány moderní budovy či bezbariérová nástupiště, by měla být dokončena v červenci roku 2011. Optimalizace má za cíl úpravu tratě a železničních stanic na maximální rychlost 120—130 km/hod pro klasické vlakové soupravy a až 150—160 km/hod pro soupravy s naklápěcí technikou. Investorem stavby za zhruba 4,5 miliardy korun je Správa železniční dopravní cesty a České dráhy.


Zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

REGIONÁLNÍ CENTRUM POKROČILÝCH TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ V OLOMOUCI


Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů představuje stavbu jednoho objektu o užitkové ploše přes 5 tis. m2 s investicí ve výši 150 miliónů korun. Přibližně stejná částka, téměř 150 milionů, bude investována do přístrojového vybavení jeho laboratoří. V Olomouci tím vznikne špičkové vědecké centrum vybavené těmi nejmodernějšími technologiemi v oblasti nanotechnologického a optického výzkumu.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM V OLOMOUCI


Slavnostním poklepáním základního kamene odstartovala v dostavba Slovanského gymnázia v Olomouci. K historické budově přibude moderní areál s učebnami, jídelnou i tělocvičnou s hřištěm na střeše. Součástí dostavby bude také velká jídelna s kapacitou 370 osob, kterou budou navštěvovat i studenti z ostatních středních škol v okolí.


Zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV V TRŠICÍCH


Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce původního pedagogického centra na Dětský diagnostický ústav, vč. dvorní přístavby vyšetřoven odborných lékařů, příprava území a demolice, sanace opěrné zdi, nové venkovní hřiště, nové zpevněné plochy a komunikace v areálu, sadové úpravy a oplocení, vodovodní přípojka, domovní čistírna odpadních vod, lapák tuku, venkovní osvětlení areálu. Ve stávajícím objektu budou vytvořeny učebny, jídelna s kuchyní, kanceláře a ubytovací buňky.


Zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

CENTRUM REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM


Mezi hlavní cíle projektu patří koncentrace vědeckého potenciálu zakládajících institucí do jedné lokality. Jeho realizátoři počítají s uplatněním pokročilých rostlinných biotechnologií podniky regionu, se zkvalitněním výzkumných kapacit regionu v oblasti biotechnologického a zemědělského výzkumu a s aplikací poznatků z oblasti rostlinných biotechnologií v rámci spolupráce se subjekty z oblasti kosmetického a farmaceutického výzkumu. Projekt posílí mnohaletou tradici v oblasti zemědělství a šlechtitelství v regionu.


Zajišťuje činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

VĚDECKO VÝZKUMNÝ AREÁL PdF UP


Předmětem plnění této zakázky je zhotovení stavby s názvem „Vědecko-výzkumný areál PdF UP v Olomouci“ spočívající ve dvorní dostavbě stávající budovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen PdF UPOL) o nové výukové a přednáškové prostory.

Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na stavenišri.

Fotogalerie:

AREÁL GOLFOVÉHO HŘIŠTĚ DOLANY - VÉSKA


Předmětem zakázky je novostavba klubovny (polyfunkční třípodlažní objekt) a novostavba mechanizační haly Golfového klubu , které budou plnit funkci provozního, hráčského a technického zázemí klubu. Hlavní objekt je doplněn příjezdovými komunikacemi, zpevněnými plochami, přípojkami inženýrských sítí, terénními a sadovými úpravami a prvky drobné architektury. Součásti předmětu plnění je také zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby ( dále jen DPS) a další povinné činnosti specifikované v zadávací dokumentaci.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

CPI CITY CENTER OLOMOUC


Základem nového komplexu se stane rekonstruovaný hotel Sigma, který se dočkal kompletního odstrojení fasády i vybourání veškerých vnitřních konstrukcí. Z původní budovy zůstal holý skelet. Rekonstrukcí ho­tel získá moderní technologie, zcela nový interiér, novou fasádu a parkování v dvoupodlažních podzemních garážích. Díky úsporám energie bude ekologičtější a zlepší se i jeho ekonomika provozu. Hotel bude pod hlavičkou mezinárodní značky Clarion nabízet 126 pokojů.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

POLIKLINIKA KOSTELNÍ - OSTRAVA


Jedná se o zásadní přestavbu domu č.p. 96 a novostavbu v místě původního sousedního domu č.p. 98. Ze stávajícího domu č.p. 96 je plně zachována uliční fasáda a vstupní prostory, dále část nosných zdí a základové konstrukce. Ostatní konstrukce, které nevyhovovaly novému provoznímu a konstrukčnímu řešení, jsou asanovány a nahrazeny novými konstrukcemi.

Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

ADMINISTRATIVNÍ BUDUVA BISKUPSKÁ - OSTRAVA


Se stavbou administrativního centra se začalo loni v září. Po vybudování dvou podzemních podlaží, kde bude umístěno technické zázemí budovy a devětapadesát parkovacích stání, se práce posunuly do nadzemní části. V současné době stavaři pracují na hrubé stavbě druhého podlaží.
Autory nového administrativního centra jsou brněnští architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, kteří stojí mimo jiné i za projektem sousední nedávno dokončené Městské brány. Investorem pak společnost SN Building ze skupiny Slezské nemovitosti.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:

REKONSTRUKCE STŘELENSKÉHO TUNELU, VČETNĚ KOLEJE Č.1 A 2


"Rekonstrukce Střelenského tunelu, včetně koleje č.1 a 2 v km 22,480 - 23,610 a koleje č.1 v km 21,110 -27,261 trati Horní Lideč - st.hr. SR" řeší rekonstrukci koleje č. 1 trati Púchov ( SR) - Hranice na Moravě v rozsahu od km 21,085 (státní hranice ČR/SR) do km 27,271, dále rekonstrukci kolejí č.1 a 2 v úseku Střelenského tunelu od km 22,480 do km 23,750, rekonstrukci Střelenského tunelu a rekonstrukci nástupišť v zastávce Střelná. V rámci rozsahu rekonstrukce kolejí bude provedena také rekonstrukce mostů, propustků a zárubních zdí. Předmětem stavby je také rekonstrukce trakčního vedení v úseku rekonstrukce kolejí a úpravy zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení, silnoproudé technologie a DŘT.


Zajišťujeme činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

Fotogalerie:


ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS