Aktuality

PROBĚHL SEMINÁŘ ŽP: ODPADNÍ VODY, ZÁVADNÉ LÁTKY A PROVOZNÍ ŘÁDY

PROBĚHL SEMINÁŘ ŽP: ODPADNÍ VODY, ZÁVADNÉ LÁTKY A PROVOZNÍ ŘÁDY

Dne 12.4.2011 proběhl v prostorách naší společnosti  seminář " Odpadní vody,  závadné látky a provozní řády ". Seminář přednášel pan RNDr. Jiří Grúz, který mluvil o platných změnách právních přepisů. Vysvětlil pojem odpadní vody, povinnosti při nakládání s odpadními ... více


PROBĚHL WORKSHOP PLÁN BOZP PRO MALÉ STAVBY

PROBĚHL WORKSHOP PLÁN BOZP PRO MALÉ STAVBY

Dne 24.3.2011 proběhl v Olomouci Workshop na téma: PLÁN BOZP PRO MALÉ STAVBY, který pořádalo profesní seskupení Společná Vize o.s. Worshop byl uspořádám v rámci připravané metodiky pro činnost koordinátora BOZP na staveništi. Celý worshop moderoval Ing. Milan Kondziolka a jako ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ PROBLEMATIKA HLUKU A EMISÍ, ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

PROBĚHL SEMINÁŘ PROBLEMATIKA HLUKU A EMISÍ, ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Dne 16.3.2011 proběhl v Ostravě seminář Problematika hluku a emisí, zákon o ochraně ovzduší, který se konal v kulturním domě AKORD. Hlavním lektorem byl Ing. Petr Fiedler specialsita pro oblast rozpltylových studií, dalším lekorem byl Ing. Pavel Kreuziger zaměstnanec společnosti Ecological ... více


ECOLOGICAL CONSULTING A.S. SE ZÚČASTNIL NÁRODNÍHO SHORMÁŽDĚNÍ ZASTUPITELŮ MĚST A OBCÍ

ECOLOGICAL CONSULTING A.S. SE ZÚČASTNIL NÁRODNÍHO SHORMÁŽDĚNÍ ZASTUPITELŮ MĚST A OBCÍ

Dne 11.3.2011 se společnost Ecological Consulting a.s. společně s profesním seskupením Společná Vize o.s. bezpečnost na staveništi zúčastnila Národního shromáždění zastupitelů obcí a měst v Telči, kdy v programu byla zařezena i přednáška věnovaná problematice koordinátora ... více


ZÍSKALI JSME NOVÉ AUTORIZACE NA JEDNOTLIVÉ SETY MĚŘENÍ HLUKU G4, G5 A G7

Společnost Ecological Consulting a.s. disponuje akustickou laboratoří, která se stala od května roku 2009 autorizovanou podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nyní jsem rozšířili oblasti pro měření o: měření doby dozvuku (SET G4) měření hluku z leteckého ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V PRVENCI RIZIK

PROBĚHLA ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V PRVENCI RIZIK

Dne 3.3.2011 proběhla zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Zkoušky se zúčastnili 5 uchazečů, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky. V komisi zasedl předeseda Bc. Pavel Liolias a členy zkušební komise byli Bc. Jaroslav ... více


CHYSTÁ SE SEMINÁŘ CHEMICKÉ LÁTKY A PŘÍPRAVKY

Nařízení CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008) stanovuje kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Toto nařízení sebou přináší řadu nových povinností, které je třeba plnit již od 1.12.2010. Seminář se zaměří na nová pravidla a kritéria, která sebou nařízení ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 3.2.2011 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zkoušky se zúčastnilo dle požadavků MPSV 6 uchazečů, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky, kdy si vytáhli jednu otázku z oblasti BOZP ... více


PROBĚHLA RADA SPOLEČNÉ VIZE V OLOMOUCI

Dne 28.1.2011 se konala rada Profesního sekupení Společná Vize o.s.. Rada se konala v Olomouci, kdy jedním z příspěvků rady byl proslov pana ředitele společnosti Ecological Consulting a.s. RNDr. Bc. Jaroslava Bosáka, MBA, který chtěl otevřít otázky stále se zhorušící situace na poli ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ POVINNOSTI PŘI ÚRAZU NA STAVENIŠTI

PROBĚHL SEMINÁŘ POVINNOSTI PŘI ÚRAZU NA STAVENIŠTI

Dne 31.1.2011 proběhl ve prostorách společnosti Ecological Consulting a.s. v Olomouci seminář na téma: Povinnosti při úrazu na staveništi a kontrolní činnost OIP pro rok 2011. Hlavním lektorem semináře byl zástupce oblastního inspektorátu pro Olomoucký a Moravskoslezský kraj pan Ing. ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS