Aktuality

PROBĚHL SEMINÁŘ: BEZPEČNÁ STAVBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, NOSNÍKOVÉ BEDNĚNÍ

PROBĚHL SEMINÁŘ: BEZPEČNÁ STAVBA PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, NOSNÍKOVÉ BEDNĚNÍ

Dne 23.3.2012 v Olomouci proběhl seminář zaměřen na problematiku bezpečnosti práce a ochranu zdraví na staveništích, kdy první část přednášel předesa Společné Vize o.s. pan Bc. Vladimír Mílek. Význam činnosti koordinátora BOZP a plánu BOZP na staveništi, jaké by měly být ... více


KATALOG DALŠÍHO VZDLÁVÁNÍ V BOZP I. POLOLETÍ (1.1.2012 - 30.6.2012)

Nyní je vytvořen první běh katalogu, který obsahuje vzdělávací akce pro období 1.1.2012 – 30.6.2012. od vzdělávacích institucí, které se zapojily se svou nabídkou do konce roku 2011. Záštitu nad katalogem dalšího vzdělávání v oblasti BOZP převzalo profesní seskupení Společná ... více


MOŽNOST PRO VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE PŘIDAT AKCE DO KATALOGU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V BOZP

KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POD ZÁŠTITOU SPOLEČNÉ VIZE o.s. Představujeme Vám katalog odborných vzdělávacích akcí pro první pololetí roku 2012  zaměřených na činnost odborně způsobilých osob dle  zákona  č. 309/2006 Sb. Katalog zašítilo profesní sekupení Společná Vize ... více


PF 2012

PF 2012


Vážení obchodní přátelé, děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a úspěchů do nového roku 2012.


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI V BRNĚ

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI V BRNĚ

Dne 14.12.2011 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi POPRVÉ V BRNĚ na VUT FAST Brno. Zkoušce předcházel 4 denní přípravný kurz, který obsahoval mimo jiné blok, s teoretickou, tak i praktickou výukou zpracování plánu BOZP. Kurzu absolvovalo ... více


PROBĚHL KURZ A ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI V BRNĚ

PROBĚHL KURZ A ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI V BRNĚ

Dne 13.12.2011 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi POPRVÉ V BRNĚ na VUT FAST Brno. Zkoušce předcházel 4 denní přípravný kurz, který obsahoval mimo jiné blok, s teoretickou, tak i praktickou výukou zpracování plánu BOZP. Kurzu absolvovalo ... více


PROBĚHL WORSHOP NA TÉMA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHL WORSHOP NA TÉMA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 30.11.2011 proběhl v Ostravě worshop na téma: Koordinátor BOZP na staveništi. Hlavním tématem semináře byly připravované změny zákona č. 309/2006 Sb. a dlouho se diskutoval návrh osnovy plánu BOZP na staveništi, který přednášel předseda profesního seskupení Společná Vize ... více


PROBĚHLY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

PROBĚHLY ZKOUŠKY Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

Dne 2.12.2011 proběhla výjmečně zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik a z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zkoušky z odborné způsobilosti prevence rizik se zúčastnili 3  uchazeči s dloholetou praxí, kteří museli absolvovat písemný test, ... více


INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V OLOMOUCI

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA V OLOMOUCI

Koordinátoři BOZP naší společnosti se zapojili do další významné investiční výstavby v Olomouci. Stali jsme se nedílnou součástí managmentu při rekonstrukci hotelového komplexu bývalého hotelu Sidia.  Připravujeme se na nově zahajovanou stavbu pavilonu  v Domově seniorů Pohoda ... více


NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB V OBLASTI BOZP SE ROZŠÍŘILA I DO POLSKA

Od října letošního roku působí náš pracovník ve funkci technika BOZP a PO při výstavbě polské dálnice  Vroclav –Varšava, v úseku Olešnica-Sycov. Tuto službu smluvně poskytujeme společnosti SKANSKA a.s. která je hlavním zhotovitelem úseku. Znalosti našich koordinátorů se ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS