Aktuality

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA VE VZTAHU K VODNÍMU ZÁKONU

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA VE VZTAHU K VODNÍMU ZÁKONU


Seminář proběhl dne 17.4.2013 v Olomouci v sídle společnosti byl zaměřen na aktuální změny stavebního zákona ve vztahu k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Seminář přednášel pan RNDr. Jiří Grúz, specialista na vodní hospodářství.


STANOVISKA OPRÁVNĚNÝCH ORGÁNŮ K PROBLEMATICE URČENÍ KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Obracíme se na Vás touto cestou s dotazem a vysvětlením problematiky týkající se výkonu koordinátora BOZP na staveništi. Ve své praxi se setkáváme v poslední době velmi často s názorem zadavatele stavby že ustanovit koordinátora BOZP může zhotovitel, pokud je zadavatelem stavby ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK K STAVEBNÍMU ZÁKONU, VÝVOJ PLÁNU BOZP

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELY PROVÁDĚCÍCH VYHLÁŠEK K STAVEBNÍMU ZÁKONU, VÝVOJ PLÁNU BOZP

Dne 12.4.2013 v Olomouci proběhl seminář v souvislosti se zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy přistoupilo ministerstvo pro místní ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA ZÁKONA Č, 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA ZÁKONA Č, 406/2000 SB., O HOSPODAŘENÍ ENERGIÍ

Dne 21.3.2012 v Olomouci proběhl seminář zaměřen na Novelu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Lektorem semináře byl pan Ing. Karel Vaverka, který se zabýval i problematikou energetické náročnosti budov a novou chystanou výzvou zelená úsporám. Dalším lektorme byl pan ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 1.3.2013 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Přípravného kurzu se zúčastnili celkem 4 uchazeči. Zkoušky se zúčastnili 4 uchazeči a 2 uchazeči na opravnou zkoušku, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP A PRVNÍ OPAKOVANÁ ZKOUŠKA

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP A PRVNÍ OPAKOVANÁ ZKOUŠKA

Dne 22.2.2013 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Přípravného kurzu se zúčastnili celkem 4 uchazeči. Zkoušky se zúčastnili 3 uchazeči a opakované zkoušky 2 uchazeči, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA

Dne 31.1.2013 v Olomouci proběhl seminář Novela stavebního zákona a souvisejících předpisů, který přednášel místopředseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pan Ing. Jindřich Pater. Vzhledem k velké účasti, byl vypsán další termín dne ... více


NABÍDKA FIREMNÍHO ŠKOLENÍ

Dne 6.12.2012 jsme v prostorách společnosti E.ON proškolili celkem 35 pracovníků společnosti na téma: Stavební zákon, vedení stavebního deníku, koordinátor BOZP na staveništi, bezpečnost práce zaměřená na zemní a výkopové práce.  Společnost E.ON si zadala obsah a termín školení ... více


TERMÍNY A CENA OPAKOVANÝCH ZKOUŠEK KOORDINÁTOR BOZP PRO ROK 2013

Vážení koordinátoři BOZP, vzhledem k tomu, že všichni držité odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP (získané od 2007 - června 2008) pro svou další činnost budou potřebovat v tomto roce zkoušky opět zopakovat, připravili jsme pro Vás výhodnější cenovou nabídku za ... více


PF 2013

PF 2013


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS