Aktuality

ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ V PROJEKTU VZDĚLÁVEJTE SE PRO RŮST V OLOMOUCKÉM KRAJI II

Našich 6 zaměstnanců je zapojeno do odbornéhop rozvoje v projektu: Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II., kdy budou absolvovat vzdělávací program Odborně způsobilá osoba v požární ochraně, zakončený zkouškou ... více


VALNÁ HROMADA A MAŠKARNÍ PLES

Vážení kolegové, klineti společnost Arrano Group s.r.o. je partnerem akce Společné Vize o.s., která pořádá valnou hromadu a maškarní ples dne 14.2.2014 v Brně v hotelu maximus Resort na brněnské přehradě. Tímto ... více


PF 2014

Vážení přátelé, společnost Arrano Group s.r.o. Vám především přeje, abyste se ve zdraví setkali s těmi nejbližšími u vánočního stromečku a prožili s nimi klidné a pohodové vánoční ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA A OPAKOVANÁ ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA A OPAKOVANÁ ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 27.6.2013 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Přípravného kurzu se zúčastnili celkem 2 uchazeči. Zkoušky se zúčastnilo 2 uchazeči a 3 uchazeči na opakovanou zkoušku, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA ZÁKONA O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

PROBĚHL SEMINÁŘ NOVELA ZÁKONA O SPECIFICKÝCH ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH A SOUVISEJÍCÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY

Dne 20.6.2013 v Olomouci proběhl seminář , na kterém MUDr. A. Sixtová (vedoucí oddělení hygieny práce a pracovního lékařství MZ) účastníky seznámila s novelou zákona č. 373/2011 Sb., týkající se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a některých dalších záležitostí. ... více


NOVĚ ZKOUŠÍME KOORDINÁTORA A PREVENCI RIZIK V PARDUBICÍCH A PLZNI

Vážení kolegové a zájemci, získali jsme akrditaci na nová zkušební místa v Pardubicích a Plzni. Zkoušky v Pardubicích budou probíhat v budově Skanska a.s., Průmyslová 493. Dne 13.6.2013 se v Pardubicích konal i seminář Dozory při provádění staveb. V tomto roce ještě plánujeme ... více


PŘIPRAVUJEME PŘÍPRAVNÝ KURZ K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT

Společnost Ecological Consulting a.s. se rozhodla připravit pro zájemce dvoudenní přípravný kurz k autorizačním zkouškám ČKAIT. Cílem kurzu je usnadnit zájemcům přípravu k autorizační zkoušce v oblasti závazných právních předpisů, které jsou nutné pro úspěšné absolvování ... více


PŘIPRAVUJÍ SE NOVÁ ZKUŠEBNÍ MÍSTA PRO ODBORNOU ZPŮSOBILOST V PLZNI A PARDUBICÍCH

Společnost Ecological Consulting a.s. se rozhodla rozšířit zkušební místa pro zkoušky z odborné způsobilosti v prevenci rizik a k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi v Plzni a Pardubicích. Nyní se na nových zkušebních místech pracuje a v případě schválení nových zkušebních ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 26.4.2013 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Přípravného kurzu se zúčastnili celkem 3 uchazeči. Zkoušky se zúčastnilo 6 uchazeči a 1 uchazeč na opravnou zkoušku, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

PROBĚHLA ZKOUŠKA V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP

Dne 25.4.2013 proběhla zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti BOZP. Zkoušky se zúčastnili 2uchazeči, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky. ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS