Aktuality

PROBĚHL WORKSHOP: PLÁN BOZP KROK ZA KROKEM DNE 1.12.09 V BRNĚ

PROBĚHL WORKSHOP: PLÁN BOZP KROK ZA KROKEM DNE 1.12.09 V BRNĚ

Dne 1.12.2009 v Brně uspořádalo profesní sekupení Společná Vize: Bezpečnost práce na staveništi o.s. workshop s názvem: plán BOZP krok za krokem. Cílem worshopu byly praktické úkázky řešení povinností a zodpovězení dotazů k problematice koordinátora BOZP na staveništi. Workshop ... více


SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ BOZP AKREDITOVANÝCH U EC V ROCE 2007-2009

Společnost EC a.s. pořádá setkání koordinátorů akreditovaných u společnosti Ecological Consulting a.s. v roce 2007-2009. Setkání se uskteční 14. ledna 2010 v Olomouci. Cílem setkání je výměna a předávání zkušeností z praxe mezi jednotlivými účastníky setkání. Součástí ... více


SEMINÁŘ NA TÉMA: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ EIA/SEA

SEMINÁŘ NA TÉMA: CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ EIA/SEA

Dne 18.11.2009 se uskutečnil seminář na téma Celoživotní vzdělávání EIA/SEA. Seminář se uskutečnil v hotelu Pramen na Černém Mostě. Semináře zúčastnilo na padesát odborníků z oboru a praxe. Řešili se otázky dotací a pomoci MŽP na vzdělávání, představila se asociace autorizovaných ... více


DNE 30.10. 09 VE SPOLEČNOSTI ECOLOGICAL CONSULTING A.S. PROBĚHLY EXTERNÍ AUDITY

V pátek 30.10. 2009 proběhly ve firmě dva externí audity. Šlo o 1. dohledový audit systému managementu kvality a 2. dohledový audit systému environmentálního managementu. Auditoři shledali, že oba zavedené systému managementu jsou v souladu s požadavky norem ISO 9001 a ISO 14 001. ... více


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ EC - MANAŽER EMS

Společnost Ecological Consulting a.s. neustále dbá na rozvoj svých zaměstnanců, kteří mají možnost  zdokonalovat se ve svém oboru. Dne 16.10.2009 představitel integrovaného systému managementu úspěšně složil závěrečnou zkoušku z kurzu: Manager EMS (environmentální systémy řízení) ... více


PROBĚHLO 6. SETKÁNÍ PROFESNÍHO SESKUPENÍ SPOLEČNÉ VIZE V ČB

PROBĚHLO 6. SETKÁNÍ PROFESNÍHO SESKUPENÍ SPOLEČNÉ VIZE V ČB

  Zástupci naší firmy se zúčastnili semináře v Českých Budějovicích dne 8.10.2009,který řešil otázky BOZP na staveništi. Jedním z lektorů semináře byla také naše vedoucí oddělení Ing. Věra Bláhová, která vystoupila s prezentací plánu BOZP. Hosté semináře byli zástupci ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ: ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP V PLZNI

PROBĚHL SEMINÁŘ: ČINNOST KOORDINÁTORA BOZP V PLZNI

Dne 7.10.2009 v Plzni v hotelu Hazuka se konal seminář pořádaný firmou Ecological Consulting a.s. s názvem: Činnost koordinátora v přípravě a realizaci stavby, plán BOZP jako součást projektové dokumentace. Přednášejícím byl zástupce OIP pro Plzeňský a Karlovarský kraj pan Vilém ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ POŘÁDANÝ MPSV: SETKÁNÍ DRŽITELŮ AKREDITACÍ

Administrátoři naší společnosti pověřeni zkouškami z odborné způsobilosti se zúčastnili semináře pořádaného MPSV dne 6.10.2009 v Praze. Seminář se zabýval otázkou zlepšení úrovně znalostí absolventů zkoušek z odborné způsobilosti či výsledky kontrol zkoušek z odborné ... více


ZAPOJILI JSME SE DO CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ČKAIT - 2.POLOLETÍ

                                     Opět jsme se zařadili do programu celoživotního vzdělávání pro ČKAIT na II. pololetí a připravili jsme pro Vás tyto semináře a kurzy, které získali u ČKAITU akreditaci:16.9. 2009    Povodňové a havarijní ... více


ZÍSKALI JSME OSVĚDČENÍ PRO PŘÍSTUP K UTAJOVANÝM INFORMACÍM

Dne 10.6.2009 obdržela společnost Ecological Consulting a.s. osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím ve stupni utajení vyhrazené. Byl tak učiněn další krok k výraznému zkvalitnění námi poskytovaných služeb a oslovení širšího okruhu klientů. Tento krok je tak ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS