Aktuality

JSME JMENOVÁNI ČLENSKOU ORGANIZACÍ PORADNÍHO SBORU OL KRAJE


životní prostředí
Dne 4.2.2010 v souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/31/21/2010 byla jmenována společnost Ecological Consulting a.s.: Členskou organizací poradního sboru pro enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu Olomouckého kraje v letech 2010-2012.


PROBĚHLA ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V PREVENCI RIZIK

PROBĚHLA ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI V PREVENCI RIZIK

Dne 25.2.2010 proběhla zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Zkoušky se zúčastnili 2 uchazeči, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky. V komisi zasedl předeseda Bc. Pavel Liolias a členy zkušební komise byli Jaroslav Berka a ... více


PROBĚH SEMINÁŘ: BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRNA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI V HRADCI KRÁLOVÉ

PROBĚH SEMINÁŘ: BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRNA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI V HRADCI KRÁLOVÉ

Dne 23.2.2010 proběhl seminář zařazený do celoživotního vzdělávání pro ČKAIT s názvem: Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi. Na semináři v úvodu vystoupil místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater, který hovořil o součinnosti projektanta-stavbyvedoucího a koordinátora ... více


ZÍSKALI JSME AKREDITACI KURZU PODNIKOVÝ EKOLOG

Dne 3.2.2010 jsme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získali akreditaci ke vzdělávacímu rekvalifikačnímu kurzu pro pracovní činnost: Podnikový ekolog. Tento kurz obsahuje 120 vyučovacích hodin a účastníci kurzu a závěrečné zkoušky získají osvědčení s celostátní ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ: VLIV ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

PROBĚHL SEMINÁŘ: VLIV ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA)

                                    Dne 10.2.2010 proběhl v Olomouci seminář s názvem: příprava projektu: vliv záměru na životní prostředí (EIA/SEA). Seminář byl zařazen do celoživotního vzdělávání pro komoru ČKAIT (Českou komoru autorizovaných ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 28.1.2010 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zkoušky se zúčastnilo podle nových požadavků MPSV 6 uchazečů, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky. V komisi zasedl předeseda Ing. ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ: PRÁCE VE VÝŠKÁCH A AND VOLNOU HLOUBKOU V OSTRAVĚ

PROBĚHL SEMINÁŘ: PRÁCE VE VÝŠKÁCH A AND VOLNOU HLOUBKOU V OSTRAVĚ

Dne 27.1.2010 proběhl v Ostravě seminář na téma Bezpečnost práce: práce ve výškách a nad volnou hloukou. Jako první vystoupil místopředseda ČKAIT pan Ing. Jindřich Pater, který mluvil o součinnosti projektanta - stavbyvedoucího a koordinátora BOZP. Věnoval se také koordinátorovi ... více


PROBĚHLO SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ BOZP DNE 14.1.2010

Dne 14.1.2010 se uskutečnilo setkání koordinátorů BOZP na stveništi akreditovaných u společnosti Ecological Consulting a.s. v roce 2007 - 2009. Hlavní náplní setkání byla přednáška zástupce OIP pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj pana Ing. Martina Keltoše a především předávání ... více


VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ EC - CERTIFIKOVANÝ LEKTOR BOZP

Společnost Ecological Consulting a.s. neustále dbá na rozvoj svých zaměstnanců, kteří mají možnost  zdokonalovat se ve svém oboru. Dne 13.1.2010 se dva zaměstnanci společnosti stali CERTIFIKOVANÝM LEKTOREM ŠKOLITELEM BOZP. Zkoušku vykonali v Brně na IVBP, kde součástí zkoušky ... více


AUTORIZACE AKUSTICKÉ LABORATOŘE: SET G10

Společnost Ecological Consulting a.s. disponuje akustickou laboratoří, která se stala od května roku 2009 autorizovanou podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro měření: slyšitelného hluku ve venkovním chráněném prostoru (SET G1) a slyšitelného hluku ve ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS