Aktuality

POZVÁNKA NA VELETRH INTERPROTEC 13.-19.9.2010

Rádi bychom Vás pozvali na 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC 2010 pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, který se koná ve dnech od 13.-19.9.2010 na výstavišti BVV, Brno. Na velethu INTERPROTECT naleznete ... více


PŘEHLED NABÍDKY VE SLUŽBÁCH BOZP - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

Připravili jsme pro Vás na našich stránkách přehled zpracování plánu BOZP od Společnosti Ecological Consulting a.s.. Zákonnou povinnost zpracovat (nechat vypracovat) Plán BOZP na staveništi určuje zadavateli stavby (investorovi) zákon č. 309/2006 Sb.  Dle §15 odst. 2., je zadavatel ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 24.6.2010 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi. Zkoušky se zúčastnili 3 uchazeči, kteří museli absolvovat písemný test, obhajobu písemné práce a ústní část zkoušky. V komisi zasedl předeseda Bc. Pavel Liolias, Ing. Dalibor Alter ... více


PROBĚHLO 9. SETKÁNÍ PROFESNÍHO SESKUPENÍ: SPOLEČNÉ VIZE

PROBĚHLO 9. SETKÁNÍ PROFESNÍHO SESKUPENÍ: SPOLEČNÉ VIZE

Dne 27.5.2010 proběhlo 9. setkání profesního seskupení Společné Vize. Setkání začalo v 10:00 hod. a mělo poměrně rozsáhlý program. Setkání zahájil předseda Společné Vize Bc. Vladimír Mílek, který představil projekt: Metodika činnosti Koordinátora BOZP. Následovaly přednášky ... více


AKTUÁLNÍ TÉMA: ROZSAH KONTROLNÍ ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

V současné době odborná veřejnost často diskutuje o úloze koordinátora BOZP na staveništi, který je zřízen dle zákona 309/2006 Sb. Povinností zadavatele stavby je určit koordinátora BOZP tam, kde pracují zaměstnanci více jak jednoho zhotovitele. Nikde však není stanoveno jak často ... více


Proběhl seminář "PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU" v Plzni

Proběhl seminář "PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU" v Plzni

Dne 12.5.2010 proběhl v Plzni seminář na téma  Bezpečnost práce: práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Jako první vystoupil pan  Vilém Schwab, který mluvil o kontrolní činnosti pro rok 2010, plánu BOZP z pohledu OIP a jeho zkušenostech z praxe. Následovalo vystoupení pana Ing. ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ: NEPŘÍZNIVÉ VLIVY Z LINIOVÝCH, DOPRAVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB - VIBRACE, HLUK, ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PROBĚHL SEMINÁŘ: NEPŘÍZNIVÉ VLIVY Z LINIOVÝCH, DOPRAVNÍCH A PRŮMYSLOVÝCH STAVEB - VIBRACE, HLUK, ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Dne 27.4.2010 proběhl v Olomouci seminář s názvem: Nepříznivé vlivy z liniových, dopravních a průmyslových staveb - vibrace, hluk, znečištění ovzduší. Seminář byl zařazen do celoživotního vzdělávání pro komoru ČKAIT (Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ... více


ZÍSKALI JSME OD MPSV PRODLOUŽENÍ AKREDITACE K PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

Jako 1. společnost akreditovaná v roce 2007 pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP jsme získali akreditaci na dobu 3 let. Vzhledem k vypršení lhůtky k provádění zkoušek jsme zažádali u MPSV o prodloužení akreditace a dne 18.2.2010 jsme získali ... více


PROBĚHL SEMINÁŘ: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ V OLOMOUCI

PROBĚHL SEMINÁŘ: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH A VÝKOPOVÝCH PRACÍ V OLOMOUCI

Dne 30.3.2010 proběhl seminář zařazený do celoživotního vzdělávání pro ČKAIT s názvem: Zajištění zemních a výkopových prací. Na semináři v úvodu vystoupil místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater, který hovořil o součinnosti projektanta-stavbyvedoucího a koordinátora ve ... více


PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

PROBĚHLA ZKOUŠKA KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Dne 25.3.2010 proběhla zkouška z odborné způsobilosti k činnosti Koordinátora BOZP na staveništi. Zkoušky se zúčastnili i zástupci MPSV, kteří se přijeli podívat na průběh zkoušky a především na její kvalitu. Zkoušky se zúčastnilo 5  uchazečů, kteří museli absolvovat písemný ... více


strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ARRANO GROUP s.r.o. Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc

mapa webu Webdesign STUDIO VIRTUALIS